Abraxas

Welkom bij praktijk abraxas

Behandelvorm

Praktijk Abraxas is de vrijgevestigde praktijk van psychiater Nikola Kmetic. Dagelijks behandelt hij mensen met allerlei soorten psychische vragen en klachten in de meest uiteenlopende vormen; van depressies, angststoornissen, psychotische stoornissen tot persoonlijkheidsstoornissen.

Psychische stoornissen zijn dikwijls het gevolg van biologische, psychologische en sociale factoren. De behandelvorm bij praktijk Abraxas bestaat uit steunende en inzicht gevende gesprekken. Medicatie vormt een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling en is vaak een onmisbaar hulpmiddel.

Gespecialiseerd arts

SAMENWERKING

Kmetic is als psychiater een gespecialiseerd arts die medicijnen mag voorschrijven, dit in tegenstelling tot een psycholoog. Daarnaast is hij gewend om in te grijpen in acute situaties, bijvoorbeeld ter voorkoming van ziekenhuisopname.

Praktijk Abraxas werkt nauw samen met huisartsen, psychologen, neurologen, internisten en maatschappelijk werkers. De patiënten komen altijd via de huisarts bij praktijk Abraxas terecht.

AANMELDFORMULIER

Dagelijks kunt u zich aanmelden tussen 12:00 en 13:00 uur

op 06 83 39 76 67 of per e-mail naar info@praktijkabraxas.nl

AANMELDEN
Nikola kmetic Psychiater

Sinds 1996 geregistreerd psychiater en psychotherapeut in Nederland.

Registraties

BIG-register Psychiater                         6 9 0 4 7 4 8 8 1 0 1

BIG-register Psychotherapeut             3 9 0 4 7 4 8 8 1 1 6

AGB-code Zorgverlener                        0 3 0 6 9 4 9 4

AGB-code Praktijk                                 0 3 0 7 2 8 1 4

 

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging van Psychiatrie

American Psychiatric Association

 

Kwaliteitsstatuut GGZ 2017

Hier te downloaden

BEHANDELING

Behandelvormen

Behandelplan

De behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan verschillende vormen aannemen: van medicamenteuze behandeling, een combinatie van medicatie en psychotherapie tot individuele psychotherapie. Familie en partners zijn vaak betrokken bij de behandeling.

U wordt uitgenodigd om vrijuit te praten. Het doel van het gesprek is om direct na afloop tot een diagnose te komen en een advies- en behandelplan op te stellen. De behandeling gaat in principe direct na het intakegesprek van start.

Intakegesprek

Bij noodgevallen

Het intakegesprek duurt 45 minuten. Indien nodig volgt er nog een tweede intakegesprek om tot een goede oriëntatie te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere invalshoeken: medische, psychiatrische, biologische, ethische, psycho-analytische en persoonlijke.

Dagelijks is de praktijk bereikbaar op de onderstaande nummers. Tijdens het spreekuur overdag en buiten werktijden wordt u niet te woord gestaan. In dat geval kunt u zich altijd wenden tot uw huisarts of zijn vervanger.

VERGOEDING

vergoedingen

Goed nalezen

Rekeningen van de behandeling worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zonder deze verwijzing kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

Hou wel rekening met een eventueel eigen risico. Lees dit na in uw polis.

BEROEPSGEHEIM

Discretie

Procedure

Praktijk Abraxas hecht veel waarde aan discretie. Alle gegevens blijven binnenskamers en zijn strikt vertrouwelijk. Wel is het gebruikelijk en noodzakelijk informatie te verstrekken aan de volgende organisaties:

 

1. uw huisarts

2. uw zorgverzekeraar

3. het DBC

1. Na de intake wordt een korte brief aan uw huisarts gestuurd met daarin de conclusies en bevindingen van het onderzoek en de aangeboden behandeling. Als u hiertegen bezwaar heeft en dit kenbaar maakt, dan wordt er geen brief aan uw huisarts gezonden

 

2. De zorgverzekeraar vergoedt geen enkele behandeling als zij niet op de hoogte is van de diagnose en de behandelindicatie, naast enkele administratieve gegevens. Indien u dit niet wilt dan kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

 

3. Behandelaren zijn wettelijk verplicht om over alle behandelingen die zij doen anonieme informatie te verstrekken aan het DBC Informatie Systeem (DIS).

LOCATIEs

Rotterdam

Charley Tooropsingel 48

3059 WG Rotterdam

010 455 58 88

Maandag geopend van 8:00-18:00

Den hAAG

Zwaardvegersgaarde 114

2542 TH Den Haag

070 412 75 99

Dinsdag geopend van 8:00-18:00

Den Haag

Zwaardvegersgaarde 114

2542 TH Den Haag

070 412 75 99

info@praktijkabraxas.nl

Rotterdam

Charley Tooropsingel 48

3059 WG Rotterdam

010 455 58 88

www.praktijkabraxas.nl